Spolupráce se ZPŠ

Fyzioterapie Rehamar nabízí ve spolupráci se ZPŠ nový preventivní program na poporodní fyzioterapii.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda hradí nově svým klientkám příspěvek 1000 Kč na poporodní fyzioterapii, zahrnující diagnostiku, terapii a instruktáž cvičení svalů pánevního dna po porodu. Příspěvek je možné čerpat do 1 roku po porodu.

V ceně  příspěvku je zahrnuto vyšetření a ošetření svalů pánevního dna(per vaginam), sestavení léčebného a preventivního plánu, naučíme Vás správně aktivovat a relaxovat svaly pánevního dna, popř. doporučíme vhodnou pomůcku.