• Bolestivé stavy páteře
  • Bolesti kloubů (rameno, loket, kyčel, koleno…)
  • Cvičení vadného držení těla, skolióz, hypermobility
  • Sportovní problematika a fyzioterapie
  • Problémy plynoucí ze zaměstnání (nejčastěji sedavé, práce s PC, stoj )
  • Cvičení v těhotenství a po porodu
  • Kostrčový syndrom

 

Při individuální fyzioterapii se používají manuální techniky pro ovlivnění bolestivých stavů a korekci dysbalancí pohybového aparátu. Svalová nerovnováha je nejčastější příčinou bolestí zad a celého pohybového aparátu.

Součástí individuální terapie je komplexní kineziologické vyšetření, podle kterého stanoví fyzioterapeut klientovi plán terapie, včetně instruktáže zařazení nových pohybových stereotypů do všedních denních činností (ADL aktivity).

Při terapii využíváme cvičení s pomůckami, na míči, nestabilních plochách atd.

 

Využíváme nejmodernějších metod a konceptů, jako jsou :

Senzomotorická stimulace

Metoda podle paní Ludmily Mojžíšové

Metoda Roswithy Brunkow, ACT therapy